søndag 25. juli 2010

9 norske film-"førster"

1. Første spelefilm
Noregs første spelefilm var «Fiskerlivets farer» som vart spela inn ein gong mellom 1906 og 1908. Det var ein kortfilm på 4 minutt og er no er gått tapt. Filmen var produsert av Hugo Hermansen, og det vart seinare gjort eit forsøk på å rekonstruera filmen.

2. Første langfilm med lyd
Første norske langfilm med lyd var spelefilmen Den store barnedåpen (1931) etter Oskar Braaten, produsert av Tancred Ibsen og Einar Sissener.

3. Første norske fargefilm i kinoformat
Den første norske fargefilmen som vart spela inn for kinoframsyning var Ivo Caprino sin animasjonsfilm «Musikk på loftet» frå 1951. Filmen varer i åtte minutt og syner Ole Lukkøye ta med seg Lars og Lotte inn i ei musikalsk eventyrverd der instrumenta vert levende og spelar avansert jazz på eiga hand. Det var også blitt laga kortfilmer i fargar tidlegare, men i andre format. Den første norske kortfilmen i fargar var såleis «Jorden rundt på to timer» av Rasmus Breistein frå 1949.

4. Første norske spelefilm i fargar
Den første norske spelefilmen i fargar kom ikkje før i 1957. Det var «Smuglere i smoking» regissert av Bjarne Andersen.

5. Første teiknefilm/animasjonsfilm
Den første norske animasjonsfilmen var «Tigeren Teodors Triumf», ein reklamefilm som vart laga på oppdrag av Tiedemanns Tobak i 1926. Første animasjonsfilm som ikkje var reklamefilm var Ivo Caprino sin «Tim og Tøffe» fra 1949.

6. Første teikna langfilm
Den første teikna langfilmen som vart produsert her til lands var «Solan, Ludvig og Gurin med reverompa» (1998).

7. Første langfilm for born
«Ti Gutter og en Gjente» frå 1944 vert av mange rekna som den første barnefilmen. Han vart regissert av eksilrussaren Alxey Zaitzow og skulle bli den einaste filmen han regisserte. Sjølv om filmen vart annonsert som barnefilm og hadde born i alle hovudrollane, hadde forteljarteknikken eit temmeleg vakse preg. Derfor er det kanskje heller filmen «Gråpus som forsvant» frå 1955 som bør reknast som den aller første filmen som var mynta spesielt på barn (Kjelde: Norsk filminstitutts websider)

8. Første norske spelefilm som fekk ein oppfølgjar
Filmen Toya frå 1956 vart følgd opp i 1957 med Toya og Heidi.

9. Første spelefilm på nynorsk
«Liv» frå 1934, regissert av Rasmus Breistein, var den første filmen med nynorsk tale. Filmen fortel om Liv (Tordis Maurstad) som forelskar seg i tateren Aslak (Alfred Maurstad).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar