torsdag 29. juli 2010

8 norske teikneserie-"førster"

1. Første norske teikneserie
Den første lengre norske teikneserien er Kari, Per og Søren paa besøk i hovedstaden og paa reise til Amerika. Serien vart teikna av Gunnar Tandberg og skriven av Nanna With og gjekk i bladet For Hus og Hjem i 1912. Serien skildrar det unge søskenparet Per og Kari sine opplevingar i hovudstaden. Dei kjem frå ein gard, og tek med seg grisen Søren til Kristiania. Serien kom ut som eige hefte i 1913.
Men det vart laga teikneserieliknande forteljingar også før 1900-tallet. Røtene til dei norske teikneseriane ligg i dei illustrerte biletmagasina som kom på siste halvdelen av 1800-tallet. Her kan ein finna bidrag som per definisjon er teikneseriar. Den tidlegaste som til no er funnen vart prenta 5. mars 1864 i bladet Vikingen, og er ein serie på fire bilete: Studenternes Krigsøvelser. Serien skildrar den kjedelege kvardagen til soldatane med ein humoristisk vri. Me veit ikkje sikkert kven som laga denne serien, men ein går ut frå at forfattaren er norsk (kjelde: www.seriefokus.no/Historikk/1900.html).

2. Første norske avisserie
Den første avisa med teikneseriar var Tidens Tegn, ei dagsavis som kom ut i Noreg frå 1910-1941. Her vart serien Professor Tanke av Ivar Mauritz-Hansen prenta første gong i 1926, men før dette laga han fleire meir eller mindre kortvarige seriar for avisa, m.a. Onkel Brombass (som med dette vart den første norske avisserien), den humoristiske detektivserien Detektiv Luresen og serien Jumbo. Senere vart Mauritz-Hansen mest kjend for serien Blåmann.

3. Første serie med pratebobler
Den første norske serien som nytta seg av pratebobler var truleg Professor Tanke av Ivar Mauritz-Hansen.

4. Første science-fictionserie
Den første norske science fiction-serien var Reisen til Ken som gjekk i Arbeidermagasinet i 1933. Han var laga av teiknaren Arent Christensen og forfattaren Christian Haugen som også samarbeidde om fleire andre spaningsseriar, i hovudsak basert på Haugens sine romanar.

5. Første julehefte
Det første norskproduserte eigentlege juleheftet var Pappa og Pjokken som vart gitt ut første gong 1917. Heftet var skrive av Jan Lunde.


6. Første teikneserie på nynorsk
Då Nynorsk Vekeblad kom med det første prøvenummeret i 1934, var det med 4 teikneseriar med nynorsk tekst: Tom Tricks opplevelser i sagnbyen Anan, som opprinneleg var ein amerikansk serie, Nils og Blåmann, Halle Trallemann og den svenskproduserte serien Besse B. Alle desse seriene var rett nok blitt sett om frå originalspråket eller frå bokmål.
Smørbukk vart lansert i Norsk Barneblad sommaren 1938 som den første teikneserien som hadde originaltekst på nynorsk. Serien var opphavleg teikna av Jens R. Nilssen som også teikna Tuss og Troll.

7. Første spaningsserie
Det som er rekna som den første norske spaningsserien var Haukepatruljen. Han starta i Ukemagasinet 1930 og vart teikna av Jens R. Nilssen etter tekst av Alf Fossum. Serien handlar om ei gruppe flinke speidarar som hjelpte folk og fanga skurkar i Noreg og utlandet.


8. Første kvinnelege serieskapar
Den første kvinnelege norske serieteiknaren var Solveig Muren Sanden som teikna Tuss og Troll frå 1957. Seinare teikna ho også Smørbukk frå 1960. Nanna With var den første norske tekstforfattaren til ein serie (sjå "første teikneserie").

Kjelder:
www.seriefokus.no
Morten Harper: Tegneseriens triangel. Bø i Telemark. 1997

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar