torsdag 15. juli 2010

20 Noregsrekordar frå Nordhordland

Nordhordland er samansett av dei 9 kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal. Alle desse kommunane er representerte nedanfor med minst ein Noregsrekord.

1. Vestlegast I: Noregs vestlegaste fastlandspunkt, Vardetangen, ligg i Austrheim.

2. Vestlegast II: Fedje er den vestlegaste kommunen i landet.

3. Vestlegast III: Granskogen på Otterstadstølen i Modalen skal vera den vestlegaste naturlege granskogen i landet. Det finst nok einskilde naturleg spreidde grantre lenger vest, men ingen skog.

4. Nordlegast: Verdas nordlegaste bøkeskog ligg på Vollom i Lindås – og altså ikkje i Larvik slik mange kanskje trur.

5. Eldst I: Noregs eldste tinnstøyperi, Havstad Tinn, ligg på Fedje. Tinnstøyperiet vart etablert av Gunnar Havstad på Nesodden utanfor Oslo i 1928. I 1997 vart verksemda flytta til Fedje (Kjelde: Havstad Tinn AS).

6. Eldst II: Den eldste norske båten med bordgangar er funnen på Mangersnes i Radøy. Det vart gjort funn av eit spantfragment som er datert til år 80 e. Kr.

7. Først I: Fedje var den første staden i Noreg der det vart sett ut kaninar (1875).

8. Først II: Vesle Moland ligg lenger framme på IT-fronten enn mange andre norske kommunar. Kommunen var den første i landet som kjøpte PCar til alle elevane (1993), og det er den første kommunen i Noreg som har gitt alle innbyggjarane tilbod om gratis trådlaust Internett.

9. Størst I: Landets største oljeraffineri er bygd opp på den tidlegare garden Mongstad, som ligg i Lindås kommune. I dag omfattar industriområdet også ein del av Austrheim kommune. Raffineriet vart sett i drift i 1975 av Statoil og har i dag ein kapasitet på 10 millionar tonn råolje årleg. Hamneanlegget på Mongstad er landets største, målt i tonnasje, samstundes som det er Europas største oljehamn, nest etter Rotterdam.

10. Størst II: Nordhordland Folkehøgskole på Frekhaug i Meland tek inn 160 elevar i året, og er såleis landets største.

11. Størst III: Osterøy er Noregs største innlandsøy, det vil seia at ho er omgitt av fastland på alle sider. Øya er i alt på 324 km², og er delt mellom kommunane Osterøy og Vaksdal.

12. Størst IV: Radøy er den største skogreisningskommunen i landet sett i høve til arealet. Over 30% av arealet er tilplanta med gran, furu og sitkagran.

13. Størst V: Dale Fabrikker i Vaksdal er landets største produsent av tradisjonelt strikka klede. Dale Fabrikker var også den første norske tekstilverksemda som gjekk over til elektrisk drift av maskinane. I 1908 leverte Siemens hundre elektromotorar til vevstolane og 13 større motorar til spinnemaskinene (Kjelde: Dale of Norway)

14. Lengst: Nord-Europas lengste flytebru kjem i land i Meland kommune: Nordhordlandsbrua mellom Klauvaneset (Bergen) og Flatøy (Meland). 1246 m av strekninga er flytebru.

15. Våtast: Haukeland i Masfjorden har norsk nedbørsrekord over ein 30-døgnsperiode med 1320 mm målt i perioden 9.1.-7.2.1989.

16. Brattast: Noregs brattaste veg ligg ligg i Kossdalen på Osterøy. Vegen inneheld 17 svingar der stigninga er på gjennomsnittleg 27%. Til samanlikning har Stalheimskleiva ein stigning på 20%. Kossdalsvegen stod ferdig i 1897 og vart restaurert i 1990. Han er ikkje open for bilttrafikk.

17. Einaste I: Manger Folkehøgskule i Radøy er Noregs einaste brassfolkehøgskule. Radøy er elles rekna som landets fremste brasskommune, der Manger Musikklag har vunne 7 Noregsmeisterskap for brassband, elitedivisjon. Laget vann NM fire år på rad (1994-97), ein prestasjon ingen andre brassband har makta å kopiera.

18. Einaste II: Radøy er den einaste kommunen i landet som har to landskapsparkar, Manger- området og Sæbø-området. Bakgrunnen er det opne, grøne kulturlandskapet her.
Over 50% av totalarealet i Radøy kommune er kulturlandskap. Kommunen vert derfor kalla «Den grøne øya».

19. Einaste III: På øya Boga i Radøy står det som truleg er det einaste langhuset som er att i Noreg. Eit langhus er eit samanbygd hus med ulike funksjonar. I bygningskomplekset på Boga finn ein stove, eldhus, glasstove, svalgang, loft og bu. Dei eldste delene er frå 15- eller 1600-talet. Fleire stader i landet hadde ein også fjoset under same tak, men slik er der ikkje her. Bygningen vart formelt freda av Riksantikvaren i 2006 under namnet Bogatunet (Kjelde: Hordaland Fylkeskommune).

20. Flest: Manger kino i Radøy er den bygdekinoen i Noreg som har flest besøkande. Det vert seld ca. 4000 billettar om året.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar