mandag 12. juli 2010

20 ord som endar på hest men som ikkje direkte har noko med hestar å gjera

Det er ingen spesielle grunnar til å inkludera denne lista, anna enn at ho er artig. Eg kunne like gjerne ha laga ei liste over «ord som endar på hund og som ikkje har noko med hundar å gjera» eller «ord som startar med hest og ikkje har nko med hestar å gjera». Eg prøvde faktisk på det sistnemnde med det resultatet at eg stod att med ei liste der 90 prosent av innslaga var blomsternamn. Kanskje trøyttande mange blomsternavn, så dermed let eg den lista liggja.
Det blir kanskje litt feil å påstå at orda i den følgjande lista ikkje har noe med hest å gjøre. Som oftast er det samanlikninga med dyret som ligg til grunn for desse orda, enten det er storleiken(brimhest), styrken (brothest), formen (bøylehest) eller lyden (humrehest). Men i fleire tilfelle er nok ikkje samanlikninga så tydeleg(felehest, kinnhest). Og sjølvsagt: ein kjepphest er ein hest av tre. Men her er ordet teke med på grunn av den overførte tydinga.

1. Brimhest – ei stor bølgje, brotsjø
2. Brothest – eit arbeidsjern
3. Bøylehest – eit turnapparat
4. Damphest – eit lokomotiv (her har også ordet eimhest blitt nytta)
5. Eldhest – ein rund kubbe til å leggja i peisen og som held lenge på varmen
6. Felehest - stolen som held strengene på ei fele
7. Flodhest
8. Havhest – ein måkeart
9. Humrehest – dialektnavn på bekkasin (fugl)
10. Kinnhest – et slag i andletet, lusing
11. Kjepphest
12. Kummelhest – ein klossmajor
13. Lesehest (eller pugghest)
14. Lihest - dialektnamn på grønnspett (fugl)
15. Preikehest - skravlekopp
16. Sengehest – grind til å setja i sengekanten for å hindra småborn i å ramla ut
17. Sjøhest – ein tropisk fisk
18. Skrubbehest - namn på ei av tærne
19. Straumhest – dialektnamn på fossekall
20. Vindhest – ein kastevind

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar