tirsdag 27. juli 2010

25 norske eufemismar for å gå på do

Ein eufemisme er eigentleg eit ord eller ei formulering som vert nytta for å pynta på uttrykk som i visse situasjonar kan oppfattast som vulgære eller upassande. Såleis kan ein i visse høve nytta nemningar som «vondemannen» for Djevelen eller «veslekaren» for penis. I mange høve kan desse erstatningsorda bli meir fargerike enn orginalen og gjer såleis språket rikare på den måten at dei skapar fantasifulle synonym. Ofte kan difor eit ønske om meir variasjon i språket vera hovudårsaka til at slike eufemismer vert nytta.

NRK-programmet «Språkteigen» hadde i 2006 ein serie innslag der det vart etterlyst slike eufemismar for det å gå på do, og den følgjande lista har henta ein del av uttrykka frå dette programmet. Elles stammar ein del av uttrykka frå mi eiga innsamling frå munnlege kjelder. Storparten av desse seiemåtane knyter seg til det å urinera, der det er særleg mennene som ser ut til å ha krydra språket med ulike uttrykk for å vitja "veslehuset".

1.Slå vatnet av potetene
2.Ausa båten
3.Rista doggen av fiolen
4.Pumpa sjarken
5.Slå ein parabel
6.Tømma låret / ryggen
7.Vatna blomane
8.Tappa laken
9.Ut og imponera
10.Letta på trykket
11.Tøma vasstanken
12.Drenera vasslangen
13.Låra ut jamnaldringen
14.Kveila ut multikabelen
15.Ut og slå n' Jens
16.Lufta anakondaen

Dei fire neste uttrykka er spesielt mynta på damer:
17.Sila sviska
18.Sila dotten
19.Lufta lippene
20.Slenga a' Maria over kanten

Og dei 6 siste går spesielt på å gjera «nummer 2»:
21. Prompa materie
22. Klemma halen
23. Gå på trykkeriet
24. Tøma baktanken
25. Gjødsla toalettet

Her er det sjølvsagt rom for fleire uttrykk. Alle bidrag er difor velkomne!

1 kommentar: