torsdag 19. august 2010

40 snåle namn frå Nord-Noreg

Doktoren og medisinalhistorikaren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865-1949) samla kring 1910 inn ein del underlege og sjeldne førenamn som han hadde støytt på under eit opphald i dei tre nordlegaste fylka. Før namnelova av 9. februar 1923 gjorde det vanskelegare for foreldre å gje ungane sine namn som kunne vera til plage for dei under oppveksten, var nok Nord-Noreg den landsdelen der fantasien og kreativiteten var størst m.o.t. val av namn. Reichborn-Kjennerud påstår han har henta dei fleste av desse namna frå kyrkjebøker, militære lister og vernepliktsbøker. Ein del av namna er derimot innhenta etter samtalar med folk, og han vedgår at somme av desse kan ha blitt pynta på gjennom fleire ledd for å skapa gode historiar. Seinare namnegranskarar har hatt ein mistanke om at denne delen av namnetilfanget er større enn Reichborn-Kjennerud sjølv har gitt inntrykk av.
Her er likevel ei liste over 40 av dei raraste namna han samla inn fordelt på 20 mannsnamn og 20 kvinnenamn. Men ver altså merksam på at i det minste somme av dem bør takast med ei stor klype salt.

Kvinnenamn:

1. Adeløse
2. Bramseiliana
3. Decennia
4. Ebrikke
5. Fasteminda
6. Gurunda
7. Hjertelie
8. Jenfryda Ivanda
9. Leombartine
10. Normalia
11. Orkana
12. Propella Atlanta
13. Serk Lynetta
14. Signora
15. Submarine
16. Teologa
17. Tulipana
18. Vega Pallanda
19. Veranda
20. Ølgyda Inanda

Mannsnamn:

1. Admiral
2. Alibi
3. Anus
4. Bonaparte
5. Busemand
6. Dagmar (mannsnamn!)
7. Dear Pettersen
8. Erastus Artemas
9. Fordel Fordelsen
10. Fruktkrem Olsen
11. Hermetik Pedersen
12. Hikkart
13. Kjærlig Karlsen (dvs. Charlie)
14. Margot (mannsnamn!)
15. Morfin
16. Naftalin Pedersen
17. Olkvart
18. Rasefut
19. Rikmand Jørgensen
20. Stinkenius

Kilde: I. Reichborn-Kjennerud: Navneskikker i Nord-Norge. Særtrykk av Maal og Minne 1942.

1 kommentar:

  1. Her i Burfjorddalen hadde vi en mann som het Fordel Kaasen. Fordel er brukt i slekta vår før, stam-mora vår het Margrete Fordelsdatter (ca midt på 1800-tallet). Når han Fordel fikk pakker eller annen post, så hendte det at Posten hadde satt på et spørsmålstegn... Fordel?

    SvarSlett