lørdag 14. august 2010

20 norske ekko-ord

Eit ekko-ord er eit ord der den same stavinga, eller tilnærma den same stavinga, blir gjenteken to gonger. Ein reknar gjerne med at det finst tre ulike typar ekko-ord. I den eine typen vert vokalen endra frå det eine leddet til det andre (sikksakk, virvar), medan i den andre typen kjem ekkoet i form av eit rimord (piknik, hokuspokus). Den følgjande lista omfattar berre den tredje typen, nemleg ord der nøyaktig den same stavinga vert gjenteken. Lista kunne vore gjort lenger ved at mange dyrelydar kan uttrykkast på dette viset, men her har eg berre vald å bruka slike ord i dei tilfella dei har gått over til å bli eit kjælenamn på sjølve dyret (vov-vov, pippip), eller blir nytta i overført tyding (heilt ko-ko).

1. Beriberi
2. Bonbon
3. Cancan
4. Cha-cha-cha
5. Chowchow
6. Dadda
7. Dikdik (antilope-art)
8. Dumdum (kule)
9. Finfin
10. Go-go (dans)
11. Gongong
12. Ko-ko
13. La-la
14. Mamma
15. Namnam
16. Pappa
17. Pippip
18. Tamtam (tromme)
19. Tutu (ballettskjørt)
20. Vov-vov

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar