torsdag 19. august 2010

25 norske kjendisar lista opp under morsnamnet

Nedanfor finn du ei liste over ein del kjente norske menn og kvinner. Men i staden for å føra dei opp med det etternamnet dei er best kjent under, har eg nytta familienamnet til mora. Kan du gissa kva for kjende personar dette er tale om? Løysninga finn du her.

1. Henrik Arnold Thaulow
2. Henrik Johan Altenburg
3. Ivar Hovden
4. Einar Drangeid
5. Roald Sahlqvist
6. Liv Lund
7. Morten Johansen
8. Edvard Bjølstad
9. Thor Lyng
10. Sonja Nielsen
11. Jens Heiberg
12. Per Kaasen
13. Jan Erik Wilhelmsen
14. Jan Nordbø
15. Kåre Laure
16. Ole Corneliussen
17. Per Johannessen
18. Wenche Røren
19. Wenche Gangestad
20. Tarjei Øygarden
21. Sigbjørn Egelandsdal
23. Arne Raugstad
24. Lars Tokje
25. Sigrid Gyth

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar